Yhteydenotot

Oy Eli Lilly Finland Ab
Laajalahdentie 23
00330 Helsinki
puh. (09) 8545 250


Lillyn tuotteisiin liittyvät kysymykset sekä haittavaikutuksista ja tuotevirhe-epäilyistä ilmoittaminen

Lillyn lääketietopalvelu (MedInfo)
puh. 0800 140 240 (ma-pe klo 9-15)
sähköposti:
medinfo_finland@lilly.com

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan viranomaiselle (www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 FIMEA).
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista Fimealle.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Voit ilmoittaa Lillyn tuotteeseen liittyvän haittavaikutuksen tai tuotevirhe-epäilyn lääketietopalveluumme sähköpostitse medinfo_finland@lilly.com tai soittamalla 0800 140 240.
Apteekit /sairaala-apteekit /lääkekeskukset voivat raportoida tuotevalitukset/tuotevirhe-epäilyt Oriolan tuotevirhe-epäilyportaalin/-työkalun kautta.

Älä käytä tätä verkkosivustoa haittavaikutusten tai tuotevirhe-epäilyjen ilmoittamiseen.


Median tiedustelut

Northern Europe press office team, UKPublicAffairs@lilly.com tai puh. +44 20 3162 0046


Ilmoita eettisestä rikkomuksesta tai ongelmasta

Jos olet sitä mieltä, että olemme rikkoneet säädöksiä tai emme ole toimineet omien arvojemme mukaisesti, ota yhteyttä Lillyn Ethics and Compliance -osastoon tämän sivuston kautta. Se sisältää ajantasaiset maakohtaiset puhelinnumerot sekä ohjeet ilmoituksen tekemiseen paikallisen käytännön mukaisesti. Voit myös lähettää meille sähköpostia.