Yhteydenotot

Oy Eli Lilly Finland Ab
Laajalahdentie 23
00330 Helsinki
puh. (09) 8545 250

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan viranomaiselle: www-sivusto: https://www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista Fimealle.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Voit ilmoittaa Lillyn tuotteeseen liittyvän haittavaikutuksen sähköpostitse laaketurva@lilly.com tai soittamalla Oy Eli Lilly Finland Ab:n puhelinvaihteeseen +358 9 854 5250.

Lillyn tuotteisiin liittyvät kysymykset ja tuotevirhe-epäilyistä ilmoittaminen

puh. 0800 140 240 (ma-pe klo 9-15)
sähköposti
medinfo_finland@lilly.com

Apteekit / sairaala-apteekit voivat raportoida tuotevalitukset/tuotevirhe-epäilyt Oriolan OriolaPro-portaalin kautta.

Älä käytä tätä verkkosivustoa haittavaikutusten tai tuotevirhe-epäilyjen ilmoittamiseen.

Median tiedustelut

Northern Europe press office team, UKPublicAffairs@lilly.com tai puh. +44 20 3162 0046

Eettisen rikkomuksen raportointi

Mikäli sinulla on syytä epäillä, että emme liiketoimintaa harjoittaessamme ole noudattaneet lainsäädäntöä tai omia arvojamme, pyydämme sinua ilmoittamaan tästä soittamalla Lillyn Ethics and Compliance Hotline -numeroon 0800 032 8453 tai tekemällä ilmoituksen www.lillyethics.ethicspoint.com kautta.