Tietosuojalausunto

Oy Eli Lilly Finland Ab kunnioittaa verkkosivustoillaan vierailevien käyttäjien yksityisyyttä, minkä vuoksi se on myös laatinut tämän verkkosivuston tietosuojalausunnon (”Tietosuojalausunto”). Tietosuojalausunto koskee ainoastaan Eli Lilly and Company Limitedin ja sen tytäryhtiöiden (”Lilly”) verkkosivustoja, jotka linkittyvät suoraan tähän lausuntoon klikattaessa ”Tietosuojalausunto” -kohtaa verkkosivun alatunnisteessa.

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot

Lilly kerää verkkosivustonsa kautta tietoja sivuston käyttäjistä siten kuin jäljempänä kuvataan. Tiedot kerätään 24.10.1995 annetun henkilötietoja koskevan EU-direktiivin (95/46/EY) ja sen voimaansaattavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti

Tunnistettavat tiedot, joita käyttäjät lähettävät

Lilly kerää sivuston käyttäjistä henkilötietoja, joista käyttäjän voi tunnistaa, kuten nimen, syntymäajan, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja muita vastaavia tietoja (”Henkilötiedot”), edellyttäen kuitenkin, että käyttäjä on lähettänyt Henkilötietonsa vapaaehtoisesti. Sivuston käyttäjät voivat lähettää Henkilötietojaan Lillyn rekisteröintisivujen tai sivuston yhteydenotto-osion kautta. Lilly ilmoittaa sivustoillaan aina selvästi Henkilötietojen keräämisestä.

Verkkopalvelinten lokitiedot

Kuten valtaosa internetin verkkosivustoista, Lillynkin verkkopalvelua isännöivä tietokone ("verkkopalvelin”) kerää automaattisesti verkkopalvelimen lokitietoja Lillyn verkkosivustoilla vierailevista käyttäjistä. Verkkopalvelin tunnistaa automaattisesti joitakin ei-henkilökohtaisia tietoja, kuten Lillyn sivuston käyttäjän IP-osoitteen, sivustojen käyttöpäivän ja -ajan, sivut, joilla käyttäjä vieraili sivustolla ollessaan, verkkosivuston, jolta käyttäjä tuli verkkosivustolle, käyttäjän selaintyypin (esimerkiksi Internet Explorer) ja käyttöjärjestelmän tiedot (esimerkiksi Windows 2000) sekä käyttäjän internet-palveluntarjoajan verkkotunnuksen ja osoitteen (esimerkiksi AOL). Jos Lillyn sivustolla käytetään evästeitä (ks. kuvaus jäljempänä), verkkopalvelin kerää myös tiedot niistä. Lilly tarkastaa usein palvelimen lokitietoja sen selvittämiseksi, mitä Lillyn sivuja käyttäjät käyttävät, jotta Lilly voisi saada paremman käsityksen sivustojensa käytöstä. Tällaiset tiedot tunnetaan yleisesti sivuston tilastotietoina, ja ne mahdollistavat Lillyn palveluiden ylläpidon ja parantamisen. Lisäksi järjestelmän väärinkäyttötapauksissa edellä mainittuja tietoja saatetaan käyttää yhdessä käyttäjän internet-palveluntarjoajan ja/tai paikallisten viranomaisten kanssa väärinkäytöksen lähteen jäljittämiseksi.

IP-osoitteet

Lillyn verkkosivusto käyttää Internet Protocol (IP) -osoitteita. IP-osoite on numero, jonka internet-palveluntarjoaja on antanut internetiin pääsyä varten. Yleensä IP-osoite vaihtuu joka kerta, kun käyttäjä ottaa yhteyden internetiin (puhutaan ”dynaamisesta” osoitteesta). Mikäli Lillyn verkkosivuston käyttäjällä on kuitenkin laajakaistayhteys, on olosuhteista riippuen mahdollista, että IP-osoite tai jopa Lillyn käyttämä eväste saattavat sisältää tietoja, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Tämä johtuu siitä, että joitakin laajakaistayhteyksiä käytettäessä käyttäjän IP-osoite ei muutu (se on ”staattinen”), jolloin se voidaan yhdistää käyttäjän henkilökohtaiseen tietokoneeseen. IP-osoitteita käytetään osana verkkopalvelinten lokitietoja, kuten edellä on kuvattu.

Evästeet

Lillyn verkkosivusto käyttää ns. eväste-teknologiaa. Eväste (”cookie”) on tietoa, jonka Lillyn käyttämä verkkopalvelin lähettää Lillyn verkkosivustolla vierailevan käyttäjän tietokoneelle (selaintiedostoon). Tässä osiossa on kuvattu, mitä evästeitä Lilly käyttää, miten verkkosivustolla vieraileva käyttäjä voi löytää ne koneeltaan ja miten käyttäjä voi muuttaa yksi-tyisyysasetuksiaan evästeiden käytön estämiseksi.  Evästeiden käytön rajoittaminen voi vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja johtaa siihen, että pääsy Lillyn sivustolle (tai muille sivustoille) estyy. Lilly käyttää seuraavantyyppisiä evästeitä sivustollaan: 
i) Webtrends -evästeet  Lillyn verkkopalvelin asentaa evästeen sivustonsa käyttäjän tietokoneelle ”webtrends” -nimisen tilasto-ohjelman tarkkuuden parantamiseksi. Vaikka Lillyn sivuston käyttäjän selailutapojen perusteella voidaankin luoda käyttäjäprofiili, eväste itsessään ei kuitenkaan sisällä mitään Henkilötietoja. Lilly käyttää Webtrends-evästeitä selvittääkseen käyttäjiensä yleisiä sivustojen selailutapoja, mikä auttaa Lillyä ylläpitämään ja parantamaan tarjoamaansa palvelua. Eväste pysyy sivuston käyttäjän koneella pysyvästi, jopa sen jälkeen, kun käyttäjä poistuu Lillyn sivustoilta. 
ii) Istuntoevästeet  Kun käyttäjä liikkuu Lillyn sivustoilla, on Lillyn usein muistettava käyttäjää koskevia teknisiä tietoja tämän liikkuessa sivulta toiselle. Lilly käyttää tällaisia teknisiä tietoja useilla tavoilla sivuston käyttäjäkokemusta parantaakseen. Istuntoevästeet eivät sisällä mitään Henkilötietoja ja kestävät vain siihen saakka, kunnes sivuston käyttäjä päättää istuntonsa ja poistuu Lillyn sivustolta. 
iii) Pysyvät evästeet tai kirjautumisevästeet  Kun käyttäjä kirjautuu Lillyn sivuston rajoitetulle alueelle, Lilly saattaa asettaa evästeen käyttäjän koneelle muistamaan tämän kirjautumistiedot. Tämä helpottaa sivuston käyttöä siten, että seuraavilla vierailuillaan käyttäjän ei tarvitse antaa kaikkia sisäänkirjautumistietojaan uudelleen. Nämä evästeet säilyvät käyttäjän koneella pysyvästi, jopa sen jälkeen, kun käyttäjä poistuu Lillyn sivustolta.

Kolmansien osapuolten evästeet Lillyn sivustoilla

 

Lilly ei salli kolmansien osapuolten asettavan evästeitä käyttäjän tietokoneelle Lillyn verkkosivuston kautta muutoin kuin sellaisissa tilanteissa, joissa evästeet asetetaan Lillyn pyynnöstä ja mikäli evästeet ovat Lillyn suorassa hallinnassa, eivätkä kolmannet osapuolet voi käyttää evästeitä tai saada pääsyä niihin muutoin kuin tässä lausunnossa ilmoitetulla tavalla.

Evästeistä kieltäytyminen ja/tai niiden käsittely

Vaikka käyttäjä päättäisi kieltää evästeiden asentamisen koneelleen, suurin osa Lillyn verkkosivustosta säilyy silti tällaisen käyttäjän nähtävänä. Kuitenkaan tietyt toiminnot, kuten rekisteröidyksi käyttäjäksi ryhtyminen, eivät välttämättä ole tällöin mahdollisia. Verkkosivuston käyttäjän selaimesta riippuen tällä on useita keinoja tarkastaa ja poistaa käyttäjän koneelle asetetuttuja evästeitä. Jäljempänä on esitetty ohjeet Internet Explorer 5.0 tai sitä uudemman version käyttäjille. Muiden selainten käyttäjille suosittelemme vierailua selaimen valmistajan verkkosivustoilla, josta näiden tietojen pitäisi olla saatavilla, taikka vierailua yleisellä evästeitä koskevalla sivustolla. 
Nähdäksesi evästeet Internet Explorer 5.0:ssa tai sitä uudemmassa versiossa  1. Valitse Työkalut-valikko.  2. Valitse Internet-asetukset.  3. Valitse Yleiset-välilehti.  4. Valitse Asetukset-painike.  5. Valitse Näytä tiedostot -painike. 
Päättääksesi evästeiden käsittelystä Internet Explorer 5.0:ssa tai sitä uudemmassa versiossa 
i) Jos käytät Internet Explorer 6.0 -versiota:  1. Valitse Työkalut-valikko.  2. Valitse Internet-asetukset.  3. Valitse Tietosuoja-välilehti.  4. Valitse Mukautettu taso -painike.  5. Valitse Lisäasetukset-painike.  6. Valitse Ohita automaattinen evästeiden käsittely -ruutu ja valitse joko Hyväksy, Es-tä tai Kysy vahvistus -ruutu. 
ii) Jos käytät Internet Explorer 5.0 tai 5.5 -versioita  1. Valitse Työkalut -valikko.  2. Valitse Internet-asetukset.  3. Valitse Suojaus-välilehti.  4. Valitse Mukautettu taso -painike.  5. Siirry alas kuudenteen kohtaa nähdäksesi, miten IE5 käsittelee evästeitä ja valitse joko Hyväksy, Estä tai Kysy vahvistus -ruutu.

 

Käyttö ja luovutukset

Lilly käyttää sivustonsa käyttäjien Henkilötietoja vastatakseen näiden mahdollisesti tekemiin pyyntöihin. Toisinaan Lilly saattaa käyttää Henkilötieto-ja ymmärtääkseen verkkosivustonsa käyttäjän tarpeita paremmin sekä parantaakseen verkkosivustojaan, tuotteitaan ja palvelujaan. Henkilötietoja voidaan myös käyttää Lillyn yhteydenotoissa ja/tai Lillyn tarjotessa tuotteisiinsa, palveluihinsa tai yleisiä terveyteen liittyviä tietoja (kuten tietoja erilaisista sairauksista). Henkilötietoja voidaan myös yhdistää Lillyn kolmansilta osapuolilta samassa tarkoituksessa saamiin tietoihin. Lisäksi, siirrettäessä henkilötietoja Yhdysvalloissa sijaitseviin Lillyn konserniyhtiöihin myöhemmin tässä Tietosuojalausunnossa kuvatun mukaisesti, henkilötietoja voidaan käsitellä tarkoituksiin, jotka on kuvattu Lillyn Privacy Shield -ilmoituksessa.

Lilly voi jakaa verkkosivustonsa käyttäjän Henkilötietoja edustajilleen sekä sopimus- tai yhteistyökumppaneilleen näiden Lillylle tai Lillyn kanssa toteuttamiensa palveluiden yhteydessä. Edustajat, sopimus- tai yhteistyökumppanit eivät saa käyttää Henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita Lillylle taikka tehdäkseen yhteistyötä Lillyn kanssa (esimerkiksi joitakin Lillyn tuotteista kehitetään ja markkinoidaan yhteissopimuksin muiden yhtiöiden kanssa). Lilly voi esimerkiksi antaa Henkilötietoja edustajilleen, sopimus- tai yhteistyökumppaneilleen Lillyn tietokantojen isännöintipalvelun tarjoamista varten, tietojenkäsittelypalvelua varten tai käyttäjän pyytämien tietojen lähettämistä varten. Lilly edellyttää aina, että tällaiset toimittajat sitoutuvat sopimuksin noudattamaan turvallisuus- ja yksityisyysvaatimuksia, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin tässä Tietosuojalausunnossa asetetut vaatimukset. 

Lilly varaa oikeuden luovuttaa sivuston käyttäjien Henkilötietoja vastatessaan viranomaisten asianmukaisin valtuuksin tekemiin tietopyyntöihin tai muuten lain sitä edellyttäessä. Erittäin poikkeuksellisissa, kansallista, valtiollista tai yhtiön turvallisuutta uhkaavissa tilan-teissa (kuten World Trade Centerin terroristihyökkäys syyskuussa 2001), Lilly varaa oikeuden luovuttaa sivustojensa käyttäjiä tai asiakkaitaan koskevan tietokantansa kokonaisuudessaan asianomaisille viranomaisille. 

Lilly voi myös luovuttaa verkkosivustoltaan keräämiään Henkilötietoja kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan myynnin, siirron tai muun luovutuksen yhteydessä, mikäli verkkosivusto liittyy ko. liiketoimintaan. Tällaisessa tapauksessa Lilly vaatii, että myyjä sitoutuu noudattamaan Henkilötietojen käsittelyssä tätä Tietosuojalausuntoa. 
Lilly edellyttää sopimuksin kaikkia kolmansia osapuolia, joille Lilly luovuttaa tai siirtää Henkilötietoja (lukuun ottamatta tilanteita, joissa laki edellyttää tietojen luovuttamista viranomaisille), tarjoamaan vähintäänkin yhtä korkean tietosuojan tason kuin mikä tässä Tietosuojalausunnossa kuvataan.

ANNAT SUOSTUMUKSESI MYÖS TIETOJESI KÄSITTELYYN YHDYSVALLOISSA JA MUUALLA. Tämän sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Eli Lilly and Company Limited, Yhdysvalloissa, mutta antamiisi tietoihin saattaa olla pääsy myös Lillyn muissa maissa sijaitsevilla tytäryhtiöillä, alihankkijoilla ja toimittajilla. Jos vierailet tällä sivustolla Yhdysvaltojen ulkopuolelta, antamasi tiedot tullaan siirtämään oman asuinmaasi ulkopuolelle.  Lakisääteinen henkilötietojen suoja vaihtelee eri maissa. Muissa maissa suojan taso ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin asuinmaasi tietosuojalainsäädännössä taattu taso. Pyrimme kuitenkin huolehtimaan Henkilötietojesi turvallisuudesta tässä Tietosuojalausunnossa kuvatuin kohtuullisin keinoin ja turvatoimin. Käyttämällä tätä sivustoa suostut siihen, että keräämme, tallennamme ja käsittelemme tietojasi Yhdysvalloissa ja missä tahansa maassa, johon mahdollisesti siirrämme tietosi liiketoimintamme yhteydessä.

Siirrettäessä henkilötietoja Yhdysvalloissa sijaitseville tytäryhtiöille tai muille konserniyhtiöille Lilly noudattaa Yhdysvaltojen kauppaministeriön asettamaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä EU:n jäsenvaltioista peräisin olevien henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen ja säilyttämiseen liittyen.

Lisätietoja siitä, miten Lilly-yhtiöt käsittelevät EU:sta peräisin olevia henkilötietoja Yhdysvalloissa löytyy Lillyn Privacy Shield -ilmoituksesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.lilly.com/privacy.

Käyttäjän valinnat

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen 
Lilly tarjoaa verkkosivuston käyttäjille mahdollisuuden muuttaa rekisteröinnin yhteydessä antamiaan käyttäjätilin tietoja sivustolla siihen tarkoitetun toiminnon kautta (esim. ”Muokkaa tietojasi”). Käyttäjätilin tietojen poistamista voi pyytää ottamalla yhteyttä Lillyn sivuston ylläpitäjään. Lilly voi harkintansa mukaan säilyttää sivustollaan aineistoa ja tiedot, joita käyttäjä on mahdollisesti Lillylle antanut ja jotka eivät sisälly käyttäjän käyttäjätilin tietoihin, kuten esimerkiksi käyttäjän Lillyn foorumeille lähettämät viestit vaikka ko. käyttäjän käyttä-jätili olisi poistettu. 
Palveluista kieltäytyminen (”opt-out”) 
Yhteystietojen poistamista tietokannastamme voi pyytää lähettämällä sitä koskeva pyynnön seuraavaan osoitteeseen:
Oy Eli Lilly Finland Ab  Laajalahdentie 23 00330 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen: 
INFO_FINLAND@LILLY.COM
Materiaalilähetykset saattavat jatkua siihen saakka, kunnes Lillyn tietokannat on päivitetty.

Turvallisuus

Henkilötietoja keräävillä Lillyn verkkosivustojen osilla käytetään secure socet layer -salausta (SSL). Hyödyntääkseen tätä käyttäjän selaimen täytyy kuitenkin tukea salausta (löydettävissä Internet Explorer 3.0:sta tai sitä uudemmasta versiosta).

Kansainväliset siirrot ja luovutukset

Käyttäjän Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa kansainvälisesti Lillyn maailmanlaajuisille tytäryhtiöille, yhteistyökumppaneille ja edustajille siten kuin tämän Tietosuojalausunnon ”Käyttö ja luovutukset” -osiossa on kuvattu. Kaikki Lillyn verkkosivustot sijaitsevat Lillyn palvelimilla alueellisissa hosting-palvelukeskuksissa. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän luovuttamat Henkilötiedot, samoin kuin muut tiedot, jotka on kuvattu kohdassa ”Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot”, siirretään automaattisesti näihin Lillyn verkkosivustojen hosting-palvelukeskuksiin ylläpitoa varten.

Muita tärkeitä tietoja

Alaikäiset. Lillyn sivustoa ei ole tarkoitettu eikä kohdennettu henkilöille, jotka ovat alle 18 vuoden ikäisiä. Lilly ei kerää henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja henkilöistä, joiden Lilly tietää olevan alle 18-vuotiaita. 
Arkaluontoiset tiedot. Lillyn verkkosivuston kautta kerätään ja käsitellään käyttäjän arka-luonteisia Henkilötietoja (kuten rotu, entinen alkuperä, poliittiset, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, ammattiliittoon kuuluminen, terveydentila, sukupuolielämä tai rikosseuraamukset) ainoastaan käyttäjän nimenomaisella suostumuksella ja vain siinä määrin kuin käsittely on tarpeen sivuston toimintaa varten tai sivustolla tarjottavien palveluiden tarjoamista varten. 
Linkit toisille sivustoille. Lillyn verkkosivuston käyttäjien mukavuudeksi sivusto tarjoaa tällä hetkellä linkkejä useille sivustoille, joiden Lilly uskoo tarjoavan hyödyllisiä tietoja. Tässä lausunnossa kuvatut Henkilötietojen menettely- ja käsittelytavat eivät päde näihin sivustoihin. Lilly suosittelee ottamaan yhteyttä suoraan ko. sivustoihin niiden yksityisyys-, turvallisuus-, tietojen keräys- ja luovuttamiskäytäntöjen selvittämiseksi. Lilly ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toiminnasta. 
Muutokset Tietosuojalausuntoon. Lilly voi ajoittain päivittää tätä Tietosuojalausuntoaan. Päivitetty lausunto julkaistaan tällä sivulla. Lilly ilmoittaa uudesta tietosuojalausunnosta 30 päivää ennen sen voimaantuloa.  Viimeisin päivitys: [28.11.2016]

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä Lillyn Tietosuojalausunnosta tai verkkosivustosta, voit ottaa yhteyttä sivuston ylläpitäjään joko sähköpostitse osoitteeseen: 
INFO_FINLAND@LILLY.COM
tai postitse osoitteeseen: 
Oy Eli Lilly Finland Ab Laajalahdentie 23 00330 Helsinki

>