Tuotteemme

Lilly kehittää ja valmistaa uusia ja innovatiivisia lääkkeitä mm. diabeteksen, syövän ja immunologisten sairauksien hoitoon.

Suomessa markkinoilla olevat valmisteet:

Diabetes

GLP-1-analogi

Trulicity® (dulaglutidi) 0,75 mg ja 1,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Pikainsuliinit

Humalog® (lisproinsuliini) 100 yksikköä/ml KwikPen®, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Humalog® (lisproinsuliini) 200 yksikköä/ml KwikPen®, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Humalog® (lisproinsuliini) 100 yksikköä/ml Junior KwikPen®, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Humalog® (lisproinsuliini) 100 yksikköä/ml, injektioneste, liuos, kynänsäiliö
Humalog® (lisproinsuliini) 100 yksikköä/ml, injektioneste, liuos, injektiopullo

Pitkävaikutteiset insuliinit

Abasaglar® (glargininsuliini) 100 yksikköä/ml KwikPen®, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Abasaglar® (glargininsuliini) 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli
Humulin® NPH (keskipitkävaikutteinen ihmisinsuliini) KwikPen® 100 IU/ml injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä

Sekoiteinsuliinit

Humalog® Mix25 (lisproinsuliini/lisproinsuliinin protamiinisuspensio) 100 yksikköä/ml KwikPen®, injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä
Humalog® Mix50 (lisproinsuliini/lisproinsuliinin protamiinisuspensio) 100 yksikköä/ml KwikPen®, injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä

Lillyn monikäyttökynät (insuliinikynät)

HumaPen® Luxura HD

Käyttöopas

HumaPen Savvio®

Käyttöopas

Muut endokrinologiset sairaudet

Humatrope® (somatropiini) 6 mg, 12 mg ja 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
HumatroPen® 6mg, 12 mg ja 24 mg ("Freedom pen")

Syöpäsairaudet

Cyramza® (ramusirumabi) 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Lartruvo® (olaratumabi) 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Portrazza® (nesitumumabi) 800 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Alimta® (pemetreksedi) 100 mg ja 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Reumasairaudet

Olumiant® (barisitinibi) 2 mg ja 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Ihosairaudet

Taltz® (iksekitsumabi) 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Taltz® (iksekitsumabi) 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Luustosairaudet

Forsteo® (teriparatidi) 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Urologiset sairaudet

Cialis® (tadalafiili) 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Yentreve® (duloksetiini) 20 mg ja 40 mg enterokapseli, kova

Psykiatriset sairaudet

Cymbalta® (duloksetiini) 30 mg ja 60 mg enterokapseli, kova
Zypadhera® (olantsapiinipamoaatti) 210 mg, 300 mg ja 405 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten
Zyprexa® (olantsapiini) 10 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten
Zyprexa® (olantsapiini) 5 mg, 7,5 mg ja 10 mg tabletti, päällystetty
Zyprexa® velotab (olantsapiini) 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg tabletti, suussa hajoava

Neurologiset sairaudet

Strattera® (atomoksetiini) 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg ja 100 mg kapseli, kova

Sydämen ja verenkiertoelimistön sairaudet

Adcirca®** (tadalafiili) 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Efient®* (prasugreeli) 5 mg ja 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen
*Lilly ei ole myyntiluvan haltija, mutta markkinoi tuotetta.
**Lilly on myyntiluvan haltija, mutta ei markkinoi tuotetta.

Lillyn valmisteiden uusimmat

  • Valmisteyhteenvedot löydät Fimean sivuilta ja
  • Pakkausselosteet Lääkeinfosta (myös ruotsiksi ja äänitiedostona).
    Pistettävien valmisteiden Käyttöoppaat ovat pakkausselosteen lopussa.

03/2018 PP-MG-FI-0060