Tuotteet

 

Suomessa markkinoilla olevat valmisteet:

Abasaglar® (glargininsuliini)

Alimta® (pemetreksedi)

Cialis® (tadalafiili)

Cymbalta® (duloksetiini)

Cyramza® (ramusirumabi)

Efient® (prasugreeli)*

Emgality® (galkanetsumabi)

Forsteo® (teriparatidi)

Humalog® (lisproinsuliini)

Humulin® (keskipitkävaikutteinen ihmisinsuliini)

Humatrope® (somatropiini)

Liprolog® (lisproinsuliini)

Olumiant® (barisitinibi)

Strattera® (atomoksetiini)

Taltz® (iksekitsumabi)

Trulicity® (dulaglutidi)

Verzenios® (abemasiklibi)

Zypadhera® (olantsapiinipamoaatti)

Zyprexa® (olantsapiini)

Yentreve® (duloksetiini)

* Lilly ei ole myyntiluvan haltija, mutta markkinoi tuotetta.

Lillyn valmisteiden uusimmat Valmisteyhteenvedot löydät Fimean sivuilta ja Pakkausselosteet Lääkeinfosta (myös ruotsiksi ja äänitiedostoina).
Pistettävien valmisteiden Käyttöoppaat ovat pakkausselosteen lopussa.

Jos haluat ilmoittaa meille Lillyn valmisteeseen liittyvän haittavaikutuksen, voit olla meihin yhteydessä tästä