Monimuotoisuus ja osallistaminen

Tarvitsemme innovatiisia ideoita, jotta voimme ratkaista vaikeita lääketieteellisiä haasteita. Siksi olemme sitoutuneet luomaan ja ylläpitämään avointa, osallistavaa ja monimuotoista ympäristöä, jossa kaikki tuntevat olevansa arvostettuja, kunnioitettuja ja saavat äänensä kuuluviin.

Jakamalla monenlaisia näkökulmia, kokemuksia ja taitoja, voimme innostaa toisiamme ajattelemaan toisin, tuottamaan ideoita ja toimittamaan innovatiivisia terveydenhuollon ratkaisuja. Tavoitteemme on varmistaa monipuolinen ja osallistava ympäristö työntekijöillemme maailmanlaajuisesti.

Meille monimuotoisuuden omaksuminen tarkoittaa erojen ymmärtämistä, kunnioittamista ja arvostamista.